Årsmøde 23. maj 2024

Caféen på Lynge Idrætanlæg kl. 19.00 – Idrætsvej 14, 3540 Lynge

Inspiration – Netværk – Årsberetning – Valg

Kl. 19.00: Inspiration fra Hasnæs Kommune
Læs mere
Kl. 20.00: Årsmøde

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før årsmødets afholdelse på mail aiu.formand@gmail.com

Kl. 19.00 Oplæg

Flere børn og unge med i aktive fællessskaber gennem samarbejde mellem kommune og foreninger.

Halsnæs Kommune og DGI Nordsjælland indgik i 2022 en partnerskabsaftale med det formål at få flere børn i Halsnæs med ombord i aktive fællesskaber, uanset eventuelle sociale eller økonomiske barrierer. Et formål var også at styrke foreningslivet gennem et stigende antal børne- og ungemedlemmer.

Espen Bidstrup, Idræts- og Fritidskonsulent i Halsnæs Kommune og Rune Fjord Marshall, konsulent hos DGI Nordsjælland kommer og fortæller om ramme og afkast af samarbejdet.

Mere info følger.

Bestyrelsen

Har du lyst til at være med i et spændende og vigtigt bestyrelsesarbejde, hvor vi arbejder for de bedst mulige forhold for idrætsforeningerne i Allerød Kommune?

I AIUs bestyrelse arbejder vi løbende på at sikre de bedst mulige forhold for idrætsforeningerne i Allerød Kommune. Det gør vi blandt andet gennem tæt dialog med politikere og forvaltning med vores fælles forståelsespapir fra 2023 som afsæt.

I bestyrelsen er vi altid opmærksomme på den store forskellighed, der er blandt AIUs medlemsforeninger. Vi skal hele tiden have fingeren på pulsen, så vi bedst muligt kan repræsentere vores fælles interesser. Det gør vi bedst ved at have en bred repræsentation af medlemsforeninger i bestyrelsen.

En plads i bestyrelsen er en unik mulighed for at være med til at præge det idrætspolitiske område i Allerød Kommune. Vi er høringspart i alle forhold, der har betydning for den organiserede idræt i Allerød Kommune, og mødes 4 gange årligt med politikerne i Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget for at drøfte og sparre om aktuelle idrætspolitiske emner.

Vedtægterne giver mulighed for op til 9 medlemmer af bestyrelsen. Valgbare er medlemmer fra AIUs medlemsforeninger, som er fyldt 18 år. Fra hver forening kan kun vælges ét
bestyrelsesmedlem.

Kontakt gerne formand Else M. Vad for mere information om bestyrelsesarbejdet.