Årsmøde 24. maj 2023

Afholdes i Lillerødhallernes mødelokale.

Kl. 19.00
Udvikling af idrætsfaciliteter i Allerød Kommune

Med udgangspunkt i et eksternt indlæg om udvikling af idrætsfaciliteter drøfter vi, hvordan vi bedst bidrager til Allerød Kommunes arbejde med strategisk facilitetsudvikling.

Kl. 20.00
Årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før Årsmødets afholdelse.


Strategisk plan for facilitetsudvikling i Allerød Kommune

Allerød Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en strategisk plan for facilitetsudvikling i Allerød Kommune – læs mere under pkt. 9 i dette referat fra møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 12. april 2023

For at være bedst muligt forberedt på arbejdet i følgegruppen har vi inviteret Peter Bennett fra DGI Nordsjælland til at holde et indlæg om facilitetsudvikling med erfaringer fra tidligere lignende projekter i landet, noget om tidens trends inden for idrætsfaciliteter, eksempler på nybyggede/ombyggede faciliteter, naturfaciliteter og lignende.

Derudover vil vi gerne have jeres bud på, hvad der er vigtigt.

Inspirationslisten fra januar 2022 vil helt naturligt indgå i processen.