OM AIU

Allerød Idræts Union er paraplyorganisation for idrætten i Allerød Kommune – AIU repræsenterer stort set samtlige aktive idrætsudøvere i Allerød Kommune, der er medlem af en idrætsforening. AIU er bindeled mellem politikerne og borgerne.