OM AIU

Allerød Idræts Union (AIU) er samarbejdsorganisation for idrætsforeninger i Allerød Kommune og er bindeled mellem foreningerne og Allerød Kommune i idrætspolitiske spørgsmål. AIU repræsenterer stort set samtlige foreningsaktive idrætsudøvere i kommunen.

VISION
AIU er en stærk og synlig samarbejdspartner for idrætsforeningerne i Allerød Kommune. Vi arbejder for at sikre foreningerne og de frivillige optimale forhold, viden og indsigt.

Samarbejde med Allerød Kommune
Bestyrelsen har løbende dialog med politikerne i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Det er formaliseret i form af et forståelsespapir: Forståelsespapir August 2023

Se vores Inspirationsliste til politikerne. Senest opdateret januar 2022.
Se vores input til budgetforhandlinger februar 2024.


wp login