Prioriteringsliste

AIUs prioriteringsliste er foreningernes fælles indstilling til politikerne, om hvad der bør priorieteres inden for idrætsområdet i Allerød Kommune.

Listen opdateres hvert år i forbindelse med repræsentantskabsmødet, som afholdes i maj måned.

Listen omhandler såvel ønsker til nye anlæg som forventninger til service/drift og er et vigtigt element i vores samarbejde med politikerne.

Se prioriteringslisten her.