Nyheder

Se flere nyheder på Facebook.


Brev til byrådspolitikerne september 2020

Læs vores henvendelse til byrådspolitikerne her.


Allerød Kommunes Planstrategi – høringssvar

Læs AIUs høringssvar til Allerød Kommunes Planstrategi her.


Repræsentantskabsmøde 18. maj 2017

AIU afholder repræsentantskabsmøde 18. maj 2017 kl. 19.30 i Blovstrødhallen. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår nye vedtægter, som fremgår nedenstende, hvor også beretning og årsregnskab kan læses.

Vedtægter for Allerød Idræts Union rep 17

Årsregnskab 2016 AIU

Beretning Allerød Idrætsunion rep 17

Unglederkursus 2017

Der er sendt flyers ud til alle medlemsklubber om unglederkurset i 2017 i weekenden d. 29. og 30. august.

Spørgsmål kan rettes til Dorte Paludan 20326638 eller dorte.paludan@gmail.com

Tilmelding via DGI

Der er ligeledes sendt nyhedsbrev ud til alle medlemsklubber, husk at videresende, hvis I har flere afdelinger.Vedtægter for Allerød Idræts Union rep 17